Основна дејност на ЗММЗ ТРАНС е меѓународниот транспорт кон и од Република Бугарија. Особено сме фокусирани кон збирниот транспорт, но нудиме и поединечен транспорт. Нашата компанија располага со товарни возила за превоз на секаков вид на стока.Пик уп возила, комбиња и шлепери со кои ги задоволуваме сите транспортни потреби на нашите клиенти.

 

 

  • Редовни збирни транспортни линии од Р. Македонија кон Р. Бугарија и обратно
  • Комуникација со возилата
  • GPS следење на возилата
  • ЦМР осигурување на возилата
  • Сите дозволи потребни за вршење на муѓународен транспорт

палетизирана роба

непалетизирана роба

опасни материи